Làm thế nào để giữ đặc quyền kinh doanh của bạn với IQoption

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp được quy định thế nào?

Nội dung quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp như: tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh, lựa chọn mô hình kinh doanh, tự do hợp đồng, tự do cạnh tranh lành mạnh.

Trong hệ thống pháp luật của các nước trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, Hiến pháp luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Một trong những nội dung quan trọng được ghi nhận tại Hiến pháp chính là quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Và một trong những quyền được ghi nhận hết sức ý nghĩa và quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh phát triển của nền kinh tế thị trường hiện nay chính là quyền tự do kinh doanh trong khuôn khổ mà pháp luật không cấm.

Việc ghi nhận quyền này trong Hiến pháp không chỉ thể hiện đây là quyền cơ bản của con người mà còn thông qua đó thừa nhận rằng, đây là một trong những quyền phải được công nhận, tôn trọng và bảo vệ như những quyền cơ bản khác. Vậy, trên cơ sở ghi nhận này, quyền tự do kinh doanh của con người đã được cụ thể hóa như thế nào?

Luật Dương Gia sẽ cùng quý bạn đọc tìm hiểu về vấn đề này!

1. Quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành

Theo quy định hiện hành, quyền tự do kinh doanh được ghi nhận là một trong những quyền cơ bản của công dân thể hiện qua Điều 33 Hiến pháp năm 2020, theo đó mọi người đều có quyền tự do kinh doanh với bất kể ngành nghề nào, chỉ cần là trong khuôn khổ những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Điều này đã được cụ thể hóa từ đó làm cơ sở cho việc thực hiện quyền của công dân, cụ thể như sau:

Thứ nhất, theo quy định tại Điều 7 Luật doanh nghiệp năm 2020, quyền tự do kinh doanh được cá nhân, tổ chức thực hiện trong khuôn khổ những ngành, nghề không bị cấm. Việc tự do kinh doanh này được thể hiện qua việc họ có toàn quyền tự chủ trong việc kinh doanh, toàn quyền lực chọn về hình thức cũng như ngành, nghề liên quan và cả những vấn đề khác liên quan như địa bàn, quy mô kinh doanh,…

Thứ hai, quyền tự do kinh doanh còn được ghi nhận qua Khoản 3 Điều 4 Bộ luật lao động năm 2020 về chính sách của Nhà nước về lao động, cụ thể đó là việc Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi đối với các hoạt động tạo ra việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề để có việc làm; hoạt động sản xuất, kinh doanh thu hút nhiều lao động.

2. Nội dung cơ bản của quyền tự do kinh doanh theo quy định

Theo quy định của pháp luật, quyền tự do kinh doanh được thể hiện qua những nội dung cơ bản sau đây:

Thứ nhất, cá nhân, tổ chức có quyền được tự mình lựa chọn những ngành nghề mà mình muốn kinh doanh trong phạm vi những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì việc kinh doanh được thực hiện sau khi đáp ứng đủ các điều kiện của ngành nghề đó.

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Thứ hai, quyền được tự do lựa chọn mô hình kinh doanh cho mình từ việc quyết định về vốn đầu tư, chỉ cần mức vốn đó đáp ứng quy định về vốn pháp định tối thiểu nếu là kinh doanh một số ngành nghề đặc thù theo quy định. Bên cạnh đó, có thể quyết định điều chỉnh quy mô kinh doanh của mình thông qua việc huy động vốn.

Thứ ba, được quyền tự lựa chọn loại hình tổ chức kinh tế để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, chỉ cần đảm bảo các quy định về loại hình đó như hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh hoặc trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Quyền tự do lựa chọn loại hình tổ chức kinh tế: .

Thứ tư, khi thực hiện hoạt động kinh doanh, các chủ thể được toàn quyền thực hiện những vấn đề liên quan như lựa chọn khách hàng, thỏa thuận, ký kết hợp đồng, nội dung thực hiện,…

Thứ năm, khi thực hiện hoạt động kinh doanh, các chủ thể được tự do cạnh tranh một cách lành mạnh. Khi phát sinh tranh chấp, các chủ thể có thể lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp được pháp luật quy định như thương lượng, hòa giải, trọng tài thương mại hay tòa án.

3. Đặc điểm đặc thù của quyền tự do kinh doanh

Trên cơ sở ghi nhận của Hiến pháp năm 2020 và cụ thể hóa của Luật doanh nghiệp năm 2020, quyền tự do kinh doanh có những đặc điểm đặc trưng sau đây:

Thứ nhất, việc thực hiện quyền tự do kinh doanh chỉ được thực hiện trong phạm vi khuôn khổ những ngành, nghề được pháp luật cho phép.

– Tại Khoản 6 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 cũng chỉ rõ nghiêm cấm mọi hành vi kinh doanh đối với các ngành, nghề kinh doanh cấm đầu tư kinh doanh. Điều này có thể hiểu khi thực hiện hoạt động kinh doanh, chủ thể kinh doanh cần loại trừ những ngành nghề mà pháp luật cấm.

– Những ngành, nghề mà pháp luật cấm kinh doanh được quy định cụ thể tại Điều 6 Luật Đầu tư năm 2020 Sửa đổi bổ sung, bao gồm:

+ Các loại chất ma túy, hóa chất, khoáng vật có trong danh mục.

+Các hoạt động kinh doanh đối tượng là thực vật, động vật hoang dã nằm trong danh mục cấm của Việt Nam và quốc tế.

+ Kinh doanh mại dâm

+ Hoạt động kinh doanh mua bán về người, mô, bộ phân cơ thể người, sinh sản vô tính trên người.

+ Kinh doanh pháo nổ

Thứ hai, theo quy định tại Điều 7 Luật đầu tư năm 2020 đối với một số ngành, nghề kinh doanh đặc thù, cá nhân, tổ chức có quyền tự do kinh doanh nhưng chỉ khi đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện do pháp luật đặt ra nhằm đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, sức khỏe, đạo đức.

– Những ngành, nghề đầu tư kinh doanh đặc thù cần có điều kiện được quy định rõ trong danh mục ban hành kèm theo Luật đầu tư năm 2020.

– Điều kiện để được kinh doanh đối với một số ngành nghề đặc thù được quy định rõ trong các văn bản pháp luật do Việt Nam ban hành và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Những quy định này phải đảm bảo tính công khai, minh bạch và đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

TƯ VẤN MỘT TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:

Tóm tắt câu hỏi:

Chào luật sư! Tôi đang có một vấn đề cần luật sư giải đáp như sau:

Hiện nay tôi đang kinh doanh về dịch vụ cầm đồ tại địa phương. Tiệm cầm đồ của tôi đã mở và hoạt động được 2 tháng nay. Tuy nhiên đến ngày hôm qua, chính quyền địa phương sau khi vào kiểm tra đã yêu cầu tôi phải dừng hoạt động với lý do cơ sở của tôi không đủ điều kiện để được hoạt động và yêu cầu tôi nếu muốn hoạt động trở lại thì phải thực hiện thủ tục và có đủ điều kiện theo pháp luật quy định. Luật sư cho tôi hỏi như vậy có đúng hay không? Vì theo như tôi được biết, tôi có quyền tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Tôi cho rằng dịch vụ cầm đồ vẫn rất phổ biến thì tại sao tôi lại không được kinh doanh?

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

2. Nội dung tư vấn:

Theo Hiến pháp năm 2020 đã công nhận về quyền tự do kinh doanh, theo đó: “Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm.” (Điều 33). Trên cơ sở này, Luật Doanh nghiệp năm 2020 cũng đã cụ thể hóa quyền này như sau:

“Điều 7. Quyền của doanh nghiệp

1. Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.

2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

3. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.

4. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.

5. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.

6. Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh.

7. Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh.

8. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.

9. Từ chối yêu cầu cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật.

10. Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

11. Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

12. Quyền khác theo quy định của luật có liên quan”.

Như vậy có thể thấy, quyền tự do kinh doanh vốn là quyền được ghi nhận cho mọi cá nhân, tổ chức đều có thể thực hiện. Tuy nhiên, ngay trong quy định cũng đã xác định rõ, quyền tự do kinh doanh chỉ có thể thực hiện trong khuôn khổ những ngành, nghề mà pháp luật không cấm.

Bên cạnh đó, Luật đầu tư năm 2020 cũng đã xác định rõ bênh cạnh những ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh sau:

“Điều 6. Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh

1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

a) Kinh doanh các chất ma túy theo quy định tại Phụ lục 1 của Luật này;

b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 của Luật này;

c) Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên theo quy định tại Phụ lục 3 của Luật này;

d) Kinh doanh mại dâm;

đ) Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người;

e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người”.

Đối chiếu với quy định này, kinh doanh dịch vụ cầm đồ không rơi vào ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, khi đối chiếu với danh mục số 4 ban hành kèm theo Luật đầu tư năm 2020 thì đây là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, để được kinh doanh ngành nghề này, Luật đầu tư năm 2020 đã quy định như sau:

“Điều 7. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

1. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

2. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 của Luật này.

3. Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định tại khoản 2 Điều này được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

4. Điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định phù hợp với mục tiêu quy định tại khoản 1 Điều này và phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư.

5. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đó phải được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

6. Chính phủ quy định chi tiết việc công bố và kiểm soát điều kiện đầu tư kinh doanh”.

Như vậy, để được kinh doanh về dịch vụ cầm đồ bạn cần đáp ứng đủ các điều kiện và thực hiện việc đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật tại Nghị định 96/2020/NĐ-CP . Do đó, việc chính quyền địa phương yêu cầu bạn dừng việc kinh doanh là có cơ sở pháp luật. Để tiếp tục thực hiện kinh doanh, bạn cần đối chiếu lại điều kiện của mình và hoàn tất thủ tục pháp lý theo quy định.

Làm thế nào để kinh doanh nhượng quyên trà sữa trong chuỗi hệ thống của Royaltea

Làm thế nào để mở được cửa hàng theo chuỗi của Royaltea? Có thể tham gia hệ thống cửa hàng của Royaltea không? Có thích hợp để mở cửa hàng vào ngày mùa thu và mùa đông không?

Trong thực tế, ngay cả trong mùa thu và mùa đông lạnh, việc mở một cửa hàng đồ uống vẫn là một lựa chọn đúng đắn, cộng với thực tế là cửa hàng đồ uống hiện tại không chỉ bán trà mà còn nhiều loại đồ uống nóng tráng miệng. Do đó, ngành công nghiệp nước giải khát là một doanh nghiệp phù hợp để mở cửa hàng quanh năm. Trong số nhiều thương hiệu đồ uống ngày nay, Royaltea được công nhận rộng rãi.

Kể từ khi thành lập, thương hiệu nhượng quyền thương mại Royaltea đã chiếm được trái tim và tâm trí của người tiêu dùng đại chúng và giành được sự khen ngợi của người tiêu dùng. Vì vậy, làm thế nào để mở các cửa hàng nhượng quyền thương mại theo chuỗi Royaltea?

Royaltea ở đây nói với mọi người rằng có thể tham gia. Cụ thể làm thế nào để tham gia vào trà hoàng gia, bạn chỉ cần truy cập vào trang web chính thức của Royaltea để lại thông tin liên lạc của bạn. Trang web chính thức của Royaltea sẽ chịu trách nhiệm liên lạc với bạn và trao đổi với bạn một cách chi tiết.

Giờ đây, Royal tea đã phát triển ra rất nhiều các quốc gia Châu Á, và thương hiệu đã ở trong tâm trí của người tiêu dùng khi đã có sự lựa chọn khôn ngoan. Để duy trì sự tươi mới của các cửa hàng tiêu dùng, chúng tôi sẽ thường xuyên tung ra sản phẩm mới, sự ra đời của thức uống theo mùa, vì vậy mà khách hàng tiếp tục có một trải nghiệm mua sắm, người tiêu dùng ổn định dòng kinh doanh, tất nhiên sẽ trở nên tốt hơn.

Chiến lược đầu ra của cửa hàng tổng thể tham gia được hỗ trợ bởi chế độ hoạt động bên cửa hàng và chiến lược quản lý đã được kiểm tra và tối ưu hóa. Gia nhập công ty Royaltea để xem xét đầy đủ các hạn chế kỹ thuật của doanh nghiệp trong hoạt động thực tế, và vượt qua quy trình sản xuất chè trưởng thành đã tích lũy hàng trăm năm cho các nhà nhượng quyền, do đó đảm bảo rằng doanh nghiệp có thể chiếm ưu thế kinh doanh.

Vì lý do này, thương hiệu Royal Tea đã thành công bước vào cuộc sống hàng ngày của công chúng nhờ vào danh tiếng tốt và uy tín, sự đa dạng, êm ái của hương vị, vv, không chỉ cho số lượng lớn người tiêu dùng. Đồ uống được đảm bảo cũng mang lại lợi ích kinh tế tuyệt vời cho nhiều người nhượng quyền.

Làm thế nào để mở cửa hàng nhượng quyền thương mại của chuỗi cửa hàng Royaltea? Cửa hàng chuỗi Royaltea có thể tham gia không? Thông qua phần giới thiệu ở trên, tôi tin rằng mọi người đều có câu trả lời cho câu hỏi này..

Royaltea Việt Nam tìm đối tác mở các cửa hàng tại hệ thống TTTM Vincom trên hơn 60 tỉnh, thành trên cả nước. Mọi thông tin các bạn vui lòng truy cập trang nhượng quyền trà sữa hoặc gọi số hotline 0934246666 để được chúng tôi giải đáp thông tin.

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Đầu tư tiền vào đâu
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: