Những điều bạn cần phải biết trước khi quyết định đầu tư tiền điện tử

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Những lưu ý cần biết khi nhận quyết định kiểm tra thuế

Những lưu ý cần biết khi nhận quyết định kiểm tra thuế – Hiện nay, có một số DN nhận được quyết định thanh tra- kiểm tra nhưng không biết được những quyền lợi của doanh nghiệp. Là một kế toán mới, chưa có nhiều kinh nghiệm trận mạc với các bác thuế, bạn sẽ cần những bước chuẩn bị khi nhận được quyết định kiểm tra thuế tại đơn vị như thế nào?

( Hình ảnh: Những lưu ý cần biết khi nhận quyết định kiểm tra thuế)

***Lưu ý cần biết khi nhận quyết định kiểm tra thuế

1. Doanh nghiệp nhận được trên tay quyết định kiểm tra.
Kể từ lúc DN nhận quết định kiểm tra đến khi quyết định được công bố, nếu có trở ngại nào đó, DN phải có một văn bản đề nghị lùi lại thời gian tiến hành. Với lý do chính đáng và thuyết phục, chắc chắn rằng đề nghị của DN sẽ được xem xét một cách thiện chí và có trách nhiệm từ Cơ quan thuế.

2. Công bố quyết định kiểm tra
Cho đến trước khi quyết định kiểm tra được công bố;DN vẫn có quyền xem xét lại việc kê khai của mình. Nếu có bất cứ khoản thuế nào chưa được khai, hoặc đã khai nhưng chưa đủ, đúng thì DN nhanh chóng điều chỉnh để tránh khoản phạt mà chắc chắn DN không mong muốn.

3. Chấp hành kiểm tra
Trong quá trình chấp hành kiểm tra, DN chỉ có trách nhiệm, nghĩa vụ trong phạm vi đã được giới hạn trong kiểm tra. Đổi lại, người kiểm tra cũng chỉ có quyền hạn đối với DN trong phạm vi DN có nghĩa vụ.

4. Tiếp nhận biên bản kiểm tra
+ Khi tiếp nhận biên bản kiểm tra từ đoàn kiểm, thanh tra, dù còn dạng dự thảo, hãy hiểu rằng đây là tài liệu hết sức quan trọng, liên quan đến chính DN. Vậy nên, DN cần làm là nhìn về phía dưới cùng từng trang và của trang cuối cùng – vị trí đó cần chữ ký của Trưởng đoàn thanh, kiểm tra.
+ Kể từ khi tiếp nhận Biên bản từ đoàn kiểm, thanh tra; đừng quên DN chỉ có thời gian hạn chế là 05 ngày để tìm hiểu những điểm mà DN muốn được làm rõ, để giải quyết những vấn đề áp dụng Luật.
+ Đối với các tài liệu có giá trị chứng cứ, DN cần đặc biệt quan tâm. Đây là khoản thời gian quan trọng nhất để DN tận dụng để giải quyết vấn đề còn bất đồng trước khi bảo lưu ý kiến.
+ DN hoàn toàn có quyền đề nghị với đoàn kiểm, thanh tra có một buổi làm việc để DN có thể hiểu rõ những ý kiến của họ đã ghi trong biên bản và có cơ hội để trình bày ý kiến của mình. Nếu vì lý do nào đó mà cách trên không thể, DN hãy ý kiến bằng văn bản gửi đoàn thanh, kiểm tra.
+ DN cần thể hiện đầy đủ ý kiển của mình trước khi ký vào biên bản.

3. Khi thanh kiểm tra phải có quyết định thanh kiểm tra của Cơ quan Thuế có thẩm quyền. Doanh nghiệp có quyền không tiếp nếu không có quyết định chính thức.

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

4. Quyền của người bị thanh tra
– Nếu không đồng ý với kết luận thanh tra, doanh nghiệp cần ghi vào biên bản, doanh nghiệp không đồng ý khoản nào, điểm nào để làm bằng chứng.
– Sau đó, doanh nghiệp làm khiếu nại gởi cơ quan có thẩm quyền, lưu ý thời hạn khiếu nại.
– Nếu khiếu nại không được, muốn khiếu nại ra Tòa, doanh nghiệp nên làm văn bản thông báo rút lại khiếu nại để đưa ra Tòa. Tuy nhiên, nên có khiếu nại rồi mới ra Tòa

Bạn đang xem: Những lưu ý cần biết khi nhận quyết định kiểm tra thuế

5. Có hợp lý khi có nhiều cuộc thanh tra trong một năm?
– Thanh tra không quá 1 lần 1 năm
– Nếu cùng tính chất thì chỉ được thanh tra cùng một nội dung trong năm, không được trùng nội dung thanh kiểm tra trong cùng năm.

6. Thời hiệu truy thu thuế: Thời hạn tối đa truy thu thuế là 10 năm theo Luật quản lý thuế.

7. Thời hiệu phạt hành chính thuế: Phạt hành chính thuế có thời hiệu tối đa 5 năm.

8. Thời hiệu phạt chậm nộp thuế: không giới hạn thời gian và hiện là 0.03%/ngày.

9. Quyết định thanh tra, công bố…..có thời hạn cụ thể căn cứ Luật quản lý thuế Quyết định thanh kiểm tra:
– Trong vòng 10 ngày, đội thanh kiểm tra phải lập biên bản thông báo quyết định kiểm tra có sự xác nhận của 2 bên.
– Thời gian thanh kiểm tra là 5 ngày, đội thanh tra có thể đề nghị với Cơ quan thuế để kéo dài thời gian kiểm tra tối đa 30 ngày và phải có biên bản thanh tra ký xác nhận hai bên.

10. Trong cuộc thanh tra thuế, cơ quan thuế không có chức năng phạt hành chính về kế toán. Ví dụ: doanh nghiệp hạch toán sai, cơ quan thuế thanh tra phát hiện, không phạt doanh nghiệp. Cơ quan thuế có thể đề nghị Sở tài chính phạt.

11. Văn bản liên quan đến thanh kiểm tra thuế cần tham khảo:
– Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/05/2020
– Kiểm tra thuế: quyết định 746/QĐ-TCT ngày 20/04/2020
– Thanh tra thuế: quyết định 1404/QĐ-TCT ngày 28/07/2020
– Quyết định 2605/QĐ-TCT ngày 30/12/2020
– Thông tư 156 hướng dẫn Luật quản lý Thuế

Bài viết: Những lưu ý cần biết khi nhận quyết định kiểm tra thuế

Bạn có thể quan tâm: Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
**Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:
– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC.
– Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp.
– Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai:
+ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, hoặc 03-1C/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC.
+ Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC.
+ Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất theo mẫu số 03-3/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC.
+ Phụ lục về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo các mẫu ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC.
+ Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-5/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC.
***Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Những điều cần biết khi doanh nghiệp mình có quyết định thanh tra kiểm tra thuế

Nếu công ty bạn hoạt động đã 3 – 5 năm, bạn hãy có sự chuẩn bị cần thiết để tiếp nhận việc này. Hi vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn!

1. Doanh nghiệp bạn nhận được quyết định thanh kiểm tra thuế

Kể từ lúc bạn nhận quyết định kiểm tra đến khi quyết định được công bố, nếu có trở ngại nào đó, bạn hãy có một văn bản đề nghị lùi lại thời gian tiến hành. Với lý do chính đáng và thuyết phục, chắc chắn rằng đề nghị của bạn sẽ được xem xét một cách thiện chí và có trách nhiệm từ Cơ quan thuế.

Cho đến trước khi quyết định kiểm tra được công bố (được hiểu rằng thời điểm DN bạn đặt bút ký vào biên bản công bố quyết định kiểm tra) bạn vẫn có quyền xem xét lại việc kê khai của mình. Nếu có bất cứ khoản thuế nào chưa được khai, hoặc đã khai nhưng chưa đủ, đúng thì bạn hãy nhanh chóng điều chỉnh để tránh khoản phạt mà chắc chắn bạn không mong muốn.

3. Chấp hành quyết định thanh kiểm tra thuế

Trong quá trình chấp hành quyết định kiểm tra, bạn luôn nhớ rằng chỉ có trách nhiệm, nghĩa vụ trong phạm vi đã được giới hạn trong quyết định kiểm tra. Đổi lại, người kiểm tra cũng chỉ có quyền hạn đối với bạn trong phạm vi bạn có nghĩa vụ.

4. Tiếp nhận biên bản thanh kiểm tra thuế

Khi tiếp nhận biên bản kiểm tra từ đoàn kiểm, thanh tra, dù còn dạng dự thảo, hãy hiểu rằng đây là tài liệu hết sức quan trọng, liên quan đến chính bạn. Vậy nên điều đầu tiên bạn cần làm là nhìn về phía dưới cùng từng trang và của trang cuối cùng – vị trí đó cần chữ ký của Trưởng đoàn thanh, kiểm tra.

Kể từ khi tiếp nhận biên bản từ đoàn kiểm, thanh tra; đừng quên rằng bạn chỉ có thời gian hạn chế là 05 ngày để tìm hiểu những điểm mà bạn muốn được làm rõ, để giải quyết những vấn đề áp dụng Luật. Đối với các tài liệu có giá trị chứng cứ, bạn cũng cần đặc biệt quan tâm. Đây là khoản thời gian quan trọng nhất để bạn tận dụng để giải quyết vấn đề mà bạn còn bất đồng trước khi bảo lưu ý kiến.

Nếu thấy cần thiết, bạn hoàn toàn có quyền đề nghị với đoàn kiểm,thanh tra có một buổi làm việc để bạn có thể hiểu rõ những ý kiến của họ đã ghi trong biên bản và có cơ hội để bạn trình bày ý kiến của mình. Nếu vì lý do nào đó mà cách trên không thể, bạn hãy có ý kiến bằng văn bản gửi đoàn thanh, kiểm tra.

Khi các cơ hội được cho là đã qua, thì điều cuối cùng bạn cần làm là thể hiện đầy đủ ý kiển của mình(thực hiện quyền bảo lưu ý kiến) trước khi ký vào biên bản. Với ý kiến này, không ai có thể cho rằng, việc bạn ký vào biên bản kiểm tra có nghĩa rằng bạn đồng ý(chấp nhận) ý kiến của Đoàn kiểm tra đã đưa ra trong biên bản. Hãy tin rằng trước khi ký ban hành Quyết định hành chính để xử lý kết quả kiểm, thanh tra, ý kiến của bạn sẽ được xem xét và cân nhắc hết sức cẩn thận bởi người có trách nhiệm.

5. Nhận quyết định kết luận thanh kiểm thuế thuế

Mặc dù đã thể hiện hết ý kiến của mình trong lúc ký biên bản kiểm tra, không phải lúc nào quyết định hành chính được ban hành từ Cơ quan thuế cũng khiến bạn hài lòng. Khi trong tình trạng như vậy, bạn hãy nghĩ đến việc Khiếu nại hoặc Khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

6. Khiếu nại hoặc khởi kiện quyết định thanh kiểm tra thuế

Khiếu nại trực tiếp với cơ quan ra quyết định là quyền của bạn nhưng cũng có thể khởi kiện trực tiếp ra Tòa hành chính mà không phải thực hiện thủ tục Khiếu nại. Khoản 1 Điều 103 Luật tố tụng hành chính cho bạn quyền này.

Tham khảo ý kiến chuyên gia là một kênh hữu ích mà bạn cần nhớ và biết rằng hoàn toàn miễn phí là Phòng pháp chế thuộc Cục thuế tỉnh thành phố.

Chúc quý doanh nghiệp thành công .

Trong trường hợp quý doanh nghiệp cần tư vấn về dịch vụ Lập BCTCHoàn thiện sổ sách kế toán 2020 hoặc Kế toán thuế trọn gói 2020 anh chị vui lòng để lại thông tin hoặc gọi tới số 0394.292.090/02206 555 000 để được tư vấn miễn phí!

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Đầu tư tiền vào đâu
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: