nó là gì và nó làm việc như thế nào chỉ số ATR

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Sự hữu ích đáng ngạc nhiên của ATR

Sự hữu ích đáng ngạc nhiên của ATR

Sự hữu ích đáng ngạc nhiên của ATR

Sự hữu ích đáng ngạc nhiên của ATR

Sự hữu ích đáng ngạc nhiên của ATR
Sự hữu ích đáng ngạc nhiên của ATR

Do Д‘ó, mб»™t kбєї hoбєЎch kinh doanh tб»‘t bб»‹ hủy hoбєЎi bб»џi việc thб»±c hiện tб»‘i Ж°u. Дђôi khi chúng ta có thб»ѓ xác Д‘б»‹nh xu hЖ°б»›ng lб»›n vб»›i các nguyên tбєЇc cЖЎ bбєЈn mбєЎnh mбєЅ, chỉ Д‘б»ѓ tham gia vào xu hЖ°б»›ng khi nó kбєїt thúc. Lбє§n khác, chúng tôi cб»‘ gбєЇng chб»Ќn vб»‹ trí tб»‘t nhất cho mục nhбє­p, và giá cбєЈ vбє«n mang theo cách vui vбє» mà không có chúng tôi.

Дђôi khi chúng tôi thб»±c sб»± có Д‘Ж°б»Јc trên tàu mб»™t Д‘б»™ng thái tuyệt vб»ќi, và giб»Ї cho thЖ°ЖЎng mбєЎi mong Д‘б»Јi mб»™t di chuyб»ѓn nhiб»Ѓu ngày hoбє·c nhiб»Ѓu tuбє§n, chỉ Д‘б»ѓ xem giá retrace mб»™t sб»‘ hoбє·c tất cбєЈ các con Д‘Ж°б»ќng nó Д‘ã Д‘Ж°б»Јc bбєЈo hiб»ѓm trong lб»Јi của chúng tôi.

Дђây là tất cбєЈ nhб»Їng tình huб»‘ng rất bб»±c bб»™i. Trong bài này, chúng ta sбєЅ tìm hiб»ѓu làm thбєї nào mб»™t chỉ sб»‘ Д‘ЖЎn giбєЈn, dб»±a trên Average True Range, có thб»ѓ giúp chúng ta giбєЈi quyбєїt nhб»Їng tình huб»‘ng khó xб»­ mб»™t cách hб»Јp lý, nhất quán. Chúng ta sбєЅ khám phá cách ATR có thб»ѓ giúp bбєЎn:

– giao dб»‹ch dб»… dàng hЖЎn
– quбєЈn lý giao dб»‹ch vб»›i sб»± tб»± tin
– tДѓng cЖ°б»ќng xu hЖ°б»›ng mб»™t cách có hệ thб»‘ng

ATR là gì?

Nói mб»™t cách Д‘ЖЎn giбєЈn, PhбєЎm vi trung bình Д‘úng là mб»™t thЖ°б»›c Д‘o của sб»± biбєїn Д‘б»™ng. Nó cho bбєЎn biбєїt mб»©c giá trung bình Д‘i lбєЎi trong mб»™t thб»ќi gian nhất Д‘б»‹nh.

NhЖ° vб»›i bất kб»і chỉ sб»‘ nào, Д‘iб»Ѓu quan trб»Ќng là phбєЈi hiб»ѓu nó Д‘Ж°б»Јc xây dб»±ng nhЖ° thбєї nào. Hãy bбєЇt Д‘бє§u vб»›i “PhбєЎm vi thбє­t” của nб»™i dung. PhбєЎm vi True tính vào phбєЎm vi của giai Д‘oбєЎn hiện tбєЎi (Cao – Thấp) và cЕ©ng so sánh nó vб»›i mб»©c Д‘óng của kб»і trЖ°б»›c.

TR = tб»‘i Д‘a giб»Їa
(hiện tбєЎi thб»ќi kб»і cao – thấp)
tuyệt Д‘б»‘i (hiện tбєЎi cao – Д‘óng trЖ°б»›c)
tuyệt Д‘б»‘i (hiện tбєЎi thấp – Д‘óng trЖ°б»›c)

PhбєЎm vi True Range “Trung bình” là mб»™t giá trб»‹ trung bình Д‘б»™ng hб»Ќc mЕ© mЕ© của 20 trЖ°б»ќng hб»Јp trЖ°б»›c Д‘ó (trong trЖ°б»ќng hб»Јp của chúng tôi) True Ranges:

Giai đoạn 20 hiện tại ATR = [(ATR trước x 19) + Hiện tại TR] / 20

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Và sau cuб»™c hành trình ngбєЇn ngủi này vào thбєї giб»›i toán hб»Ќc, thбє­t thoбєЈi mái khi biбєїt rбє±ng ngày nay hбє§u hбєїt các công ty môi giб»›i bao gб»“m ATR nhЖ° là mб»™t chỉ sб»‘ chuбє©n trong các gói biб»ѓu Д‘б»“ của hб»Ќ do Д‘ó không nhất thiбєїt phбєЈi tб»± thб»±c hiện tất cбєЈ công việc.

Sб»­ dụng ATR Д‘б»ѓ quбєЈn lý các mục nhбє­p và thoát

Bây giб»ќ chúng ta biбєїt ATR là mб»™t biện pháp biбєїn Д‘б»™ng. Làm thбєї nào là hб»Їu ích? Дђây là mб»™t ví dụ:

BбєЈng xбєїp hбєЎng UsdCad hàng ngày

Các hàng ngày hiện tбєЎi ATR trên USDCAD là 0,0114 – Д‘ó là 114 pips. Vì vбє­y, chúng tôi biбєїt rбє±ng giá Д‘ã Д‘i, trung bình, 114 pips mб»—i ngày trong 20 ngày qua. Vì vбє­y, giбєЈ sб»­ chúng ta muб»‘n rút ngбєЇn cбє·p này ngày hôm nay, trong giai Д‘oбєЎn Д‘бє§u của Kб»і hб»Ќp London:

UsdCad 15Min Chart

Lúc 7 giб»ќ sáng, giá Д‘ã Д‘i qua chỉ 27 pips tб»« cao xuб»‘ng thấp; Дђó chỉ là 23% của hàng ngày ATR. Vì vбє­y, giá có nhiб»Ѓu không gian hЖЎn Д‘б»ѓ di chuyб»ѓn, nбєїu thб»‹ trЖ°б»ќng có ý Д‘б»‹nh theo Д‘uб»•i nó.

Nбєїu thб»‹ trЖ°б»ќng muб»‘n in 100% giá ATR hôm nay, nó có thб»ѓ sбєЅ Д‘бє©y Д‘бєїn mб»©c 1.2647 (mб»©c cao б»џ châu Á – 114 pips) hoбє·c, nбєїu nó Д‘i vào Д‘Ж°б»ќng phбєЈn kháng, nó có thб»ѓ Д‘бє©y lên 1.2838 (Châu Á thấp 114 pip). Vì vбє­y, mб»—i ngày, chúng ta có mб»™t thЖ°б»›c Д‘o mб»©c giá – nhiб»Ѓu nhất – giá có thб»ѓ di chuyб»ѓn.

Tuy nhiên, giá cбєЈ không phбєЈi lúc nào cЕ©ng Д‘бєЎt 100% giá ATR. ThЖ°б»ќng xuyên hЖЎn không, có nhб»Їng chu kб»і biбєїn Д‘б»™ng thấp và cao. Trung bình, giá có xu hЖ°б»›ng chiбєїm 70% trong 20 ngày ATR . Vì vбє­y, trong trЖ°б»ќng hб»Јp của chúng tôi, Д‘ó là 70% trong sб»‘ 114 pip, là 80 pips. Дђiб»Ѓu Д‘ó có nghД©a là mб»™t mục tiêu tiб»Ѓm nДѓng cho nhб»Їng chiбєїc quбє§n short trong ngày, hay mб»™t chiбєїc quбє§n short Д‘a ngày , có thб»ѓ hб»Јp lý б»џ mб»©c 1.2681 (châu Á cao 80 pip).

Дђiб»Ѓu này cЕ©ng có nghД©a là nбєїu chúng tôi Д‘ang theo dõi mб»™t mục nhбє­p, và giá Д‘ã di chuyб»ѓn hЖЎn 50% trong 20 ngày ATR, sau Д‘ó sбєЅ không có nhiб»Ѓu không gian Д‘б»ѓ lбєЎi. Дђiб»Ѓu này rất quan trб»Ќng, Д‘бє·c biệt Д‘б»‘i vб»›i giao dб»‹ch trong ngày, bб»џi vì giá cбєЈ cбє§n phбєЈi có không gian Д‘б»ѓ di chuyб»ѓn.

Chбєіng hбєЎn, AUDUSD gбє§n Д‘ây Д‘ã bб»‹ Д‘бє©y lên cao, vì RBA ít dã man hЖЎn dб»± kiбєїn. Thб»©c dбє­y sб»›m nhất б»џ Châu Âu, nhб»Їng gì các nhà kinh doanh Д‘ã thấy:

AudUsd 15Min biб»ѓu Д‘б»“

Nhiб»Ѓu nhà kinh doanh Д‘ang tìm kiбєїm mб»™t thông tin mб»›i vào London, Д‘iб»Ѓu này thЖ°б»ќng là mб»™t kб»і vб»Ќng hб»Јp lý, cho thấy các ngân hàng trung Ж°ЖЎng và biên chбєї phi nông nghiệp có бєЈnh hЖ°б»џng lб»›n Д‘бєїn tâm lý thб»‹ trЖ°б»ќng.

NhЖ°ng hãy nhб»› rбє±ng giao dб»‹ch là mб»™t trò chЖЎi xác suất. Vбє­y xác suất tДѓng giá mбєЎnh hЖЎn là gì? HЖЎn nб»Їa, nбєїu bбєЎn Д‘ang tham gia mб»™t thб»ќi gian dài б»џ London mб»џ, dб»«ng lбєЎi của bбєЎn là gì?

Mục tiêu tiб»Ѓm nДѓng sбєЅ б»џ Д‘âu, Д‘б»ѓ Д‘бєЎt Д‘Ж°б»Јc ngay cбєЈ 1R? Có tính Д‘бєїn các cân nhбєЇc vб»Ѓ quбєЈn lý thЖ°ЖЎng mбєЎi, nó thб»±c sб»± có vбє» nhЖ° là mб»™t thЖ°ЖЎng mбєЎi xác suất thấp.

Vì vбє­y, quay lбєЎi ví dụ tб»‘t hЖЎn vб»Ѓ USDCAD, chúng tôi Д‘ang tìm kiбєїm quбє§n short vб»›i mục tiêu là 1.2681:

UsdCad 15Min Chart

Giá thб»±c tбєї Д‘ã in Д‘Ж°б»Јc mб»™t ngày ATR 95%, trЖ°б»›c khi kéo trб»џ lбєЎi. Giб»‘ng nhЖ° nhiб»Ѓu thб»© trên thб»‹ trЖ°б»ќng, mб»©c ATR 70% không phбєЈi là hoàn hбєЈo, nhЖ°ng nó Д‘Ж°б»Јc Д‘o thЖ°б»ќng xuyên và hoбєЎt Д‘б»™ng thЖ°б»ќng xuyên hЖЎn không.

Quan trб»Ќng hЖЎn, có ranh giб»›i rõ ràng trong việc sб»­ dụng hoбє·c tránh giao dб»‹ch (Д‘ánh dấu 50%) và tб»· lệ rõ ràng / mục tiêu (70% Д‘ánh dấu) và sб»± mong Д‘б»Јi rõ ràng vб»Ѓ sб»± biбєїn Д‘б»™ng (100% ATR) cho phép lбє­p kбєї hoбєЎch phù hб»Јp.

ATR Pivot – chỉ sб»‘ Д‘б»™c quyб»Ѓn của chúng tôi

Дђбєїn bây giб»ќ, hбє§u hбєїt các Д‘б»™c giбєЈ có lбєЅ nghД© rбє±ng nó là rЖ°б»ќm rà Д‘б»ѓ tính toán các giá trб»‹ này mб»—i ngày và luôn nhбє­n thб»©c Д‘Ж°б»Јc giá bao nhiêu không gian Д‘ã Д‘Ж°б»Јc bao phủ trong mб»™t khoбєЈng thб»ќi gian nào Д‘ó. May mбєЇn thay, chúng tôi có giбєЈi pháp: ATR Pivots.

ATR Pivots phủ lên USDCAD

Các trục màu xanh là các trục pivot hàng tuбє§n. Các trục màu xám là các trục quay hàng ngày. ThЖ°б»ќng có 4 pivot so vб»›i giá mб»џ cб»­a hàng ngày và hàng tuбє§n (màu Д‘en) và 4 pivots dЖ°б»›i giá mб»џ cб»­a.

Tất cбєЈ các mб»©c Д‘б»™ xoay Д‘Ж°б»Јc xác Д‘б»‹nh bб»џi ngЖ°б»ќi dùng, nhЖ°ng theo ánh sáng của nhб»Їng gì chúng tôi Д‘ã nói б»џ trên, các mб»©c logic Д‘б»ѓ có các trục rút ra là:

ATR + 100% ATR
+ 70% ATR
+ 50% ATR
+ 25% ATR

Mб»џ hàng tuбє§n / hàng ngày

-25% ATR
-50% ATR
-70% ATR
-100% ATR

Vì vбє­y, theo cách này, vб»›i sб»± lб»™n xб»™n tб»‘i thiб»ѓu trên biб»ѓu Д‘б»“ của bбєЎn, bбєЎn luôn luôn có các cấp Д‘б»™ chính Д‘Ж°б»Јc Д‘ánh dấu. Дђây là sб»± cб»‘ vб»Ѓ Д‘бє§u vào. Tất cбєЈ mб»Ќi thб»© có thб»ѓ Д‘Ж°б»Јc tùy chỉnh:

Sử dụng ATR để đo cường độ xu hướng

Lб»Јi ích của việc sб»­ dụng ATR không chỉ dб»«ng lбєЎi б»џ nhб»Їng mục nhбє­p và lб»‘i ra. Дђáng ngбєЎc nhiên, ATR cЕ©ng có thб»ѓ giúp Д‘o sб»©c mбєЎnh của mб»™t xu hЖ°б»›ng. Дђб»ѓ minh hoбєЎ cho logic sau này, lấy 2 cбє·p tiб»Ѓn tệ:

– AUDUSD, có ATR 74 pips
– GBPUSD, có ATR là 127 pips

Nбєїu chúng ta muб»‘n chЖЎi USD suy yбєїu, và chúng tôi muб»‘n chб»Ќn xu hЖ°б»›ng mбєЎnh nhất vào chân, chúng ta có thб»ѓ so sánh hiệu suất của hai cбє·p nhЖ° thбєї nào? Chúng khác nhau vб»Ѓ bбєЈn chất: chúng có cấu hình biбєїn Д‘б»™ng rất khác nhau.

Дђб»ѓ so sánh táo vб»›i táo và Д‘Ж°a ra mб»™t quyбєїt Д‘б»‹nh hб»Јp lý và nhất quán, chúng ta có thб»ѓ “quy mô” hiệu suất của chúng bбє±ng ATR tЖ°ЖЎng б»©ng. Chung ta se lam nhЖ° thê nao?

(Current High-Current Low) / 20 Day ATR = Hiệu suất ngày hôm nay%

Дђiб»ѓm sб»‘ cao nhất (nбєїu so sánh xu hЖ°б»›ng tДѓng) hoбє·c Д‘iб»ѓm sб»‘ thấp nhất (nбєїu so sánh Xu hЖ°б»›ng Xu hЖ°б»›ng) là xu hЖ°б»›ng tЖ°ЖЎng Д‘б»‘i mбєЎnh mбєЅ hЖЎn.

ThЖ°ЖЎng nhân không tính Д‘бєїn ATR thб»±c sб»± chỉ Д‘o Д‘à tuyệt Д‘б»‘i, làm cho khó so sánh táo vб»›i táo. Дђà tЖ°ЖЎng Д‘б»‘i là mб»™t trong nhб»Їng giбєЈi pháp có thб»ѓ.

DЖ°б»›i Д‘ây là biб»ѓu Д‘б»“ Д‘iб»ѓm Д‘iб»ѓm tЖ°ЖЎng quan của các chuyên ngành:

Дђб»‘i vб»›i bбєЎn

Sб»­ dụng PhбєЎm vi True True trung bình mб»™t cách hб»Јp lý và nhất quán có thб»ѓ giúp bбєЎn:

• Tránh các giao dб»‹ch có ít khбєЈ nДѓng thб»±c hiện tб»‘t trong ngày hoбє·c intraweek
• Tránh việc mб»џ rб»™ng thЖ°ЖЎng mбєЎi tб»‘t quá sб»›m hoбє·c nбєЇm giб»Ї quá nhiб»Ѓu thб»ќi gian
• Phân tích chất lЖ°б»Јng của mб»™t xu hЖ°б»›ng theo cách khách quan.

Tất cбєЈ Д‘iб»Ѓu này làm cho thЖ°ЖЎng mбєЎi nhất quán, hб»Јp lý và an toàn.

Làm thбєї nào bбєЎn có thб»ѓ áp dụng ATR Д‘б»ѓ kinh doanh của bбєЎn?

ДђДѓng lГєc: 04:52:43 PM | 22-08-2020 | ДђГЈ xem: 14102

Nó là gì và nó làm việc như thế nào chỉ số ATR?

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Đầu tư tiền vào đâu
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: