Quốc hội Hoa Kỳ giới thiệu 2 dự luật tiền mã hóa mới

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Quốc hội Hoa Kỳ giới thiệu 2 dự luật tiền mã hóa mới

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đang khám phá các quy định blockchain mới. Quốc hội Hoa Kỳ giới thiệu 2 dự luật tiền mã hóa mới nhằm giải quyết thao túng giá và thúc đẩy lợi thế cạnh tranh của đất nước trong ngành công nghiệp mới.

Nội dung bài viết

Dự luật H.R. 922 – giải quyết thao túng giá

Đại diện Darren Soto và Warren Davidson đã giới thiệu 2 dự luật mới liên quan đến blockchain vào ngày 30 tháng 1.

Luật đầu tiên có tên H.R. 922 – Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng tiền ảo năm 2020, nhằm giải quyết vấn đề thao túng giá.

Theo tài liệu, Chủ tịch Ủy ban giao dịch hàng hóa kì hạn (CFTC) được yêu cầu sẽ phải nộp một báo cáo, trong đó nêu chi tiết về khả năng thao túng giá tiền mã hóa, bao gồm các phương pháp, các lớp nhạy cảm, ảnh hưởng và gây hại cho nhà đầu tư, v.v.

Hơn nữa, tài liệu này cũng đưa ra một định nghĩa cho thuật ngữ “tiền ảo” là một:

“Đại diện kỹ thuật số của giá trị không có trạng thái đấu thầu hợp pháp và có chức năng như một phương tiện trao đổi, một đơn vị tài khoản hoặc một kho lưu trữ giá trị”.

Dự luật H.R. 923 – tăng khả năng cạnh tranh

Một dự luật khác có tên là H.R 923 – Đạo luật cạnh tranh thị trường tiền mã hóa và quy định của Hoa Kỳ năm 2020.

Nếu được thông qua, nó sẽ yêu cầu một báo cáo khác từ Chủ tịch CFTC, tham khảo ý kiến của người đứng đầu SEC, cũng như các cơ quan liên bang khác thấy cần thiết, nêu chi tiết các phương tiện để thúc đẩy tính cạnh tranh của quốc gia trong lĩnh vực này.

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Báo cáo này sẽ bao gồm các nghiên cứu so sánh về luật pháp hiện tại của Hoa Kỳ và quốc tế, đánh giá lợi ích của tiền ảo, cũng như công nghệ blockchain đối với thị trường hàng hóa Hoa Kỳ, các đề xuất lập pháp, khuyến nghị, v.v.

H.R. 923 cũng yêu cầu các cơ quan quản lý đề xuất một cấu trúc điều tiết mới cho các sàn giao dịch tiền mã hóa, bao gồm bảo vệ người tiêu dùng, cấp phép liên bang và giám sát thị trường.

Liên tục lập pháp

Điều đáng chú ý là hai Dự luật nói trên xuất hiện sau khi Đạo luật phân loại token được đưa ra. Như Bitcoinist đã báo cáo, dự luật đề xuất rằng tiền mã hóa nên được miễn phân loại là chứng khoán và do đó, luật chứng khoán sẽ không còn áp dụng cho chúng khi dự án của chúng trở thành mạng lưới hoạt động đầy đủ.

Định nghĩa của Dự luật H.R. 922 đối với các loại tiền ảo theo sát với đề xuất trong Đạo luật phân loại token, nó có thể chỉ ra một nỗ lực tiềm năng thay mặt Quốc hội xác định định nghĩa cho thuật ngữ cho các quy định trong tương lai.

Vào cuối năm 2020, Chủ tịch của SEC, Jay Clayton, nói rằng việc thiếu các biện pháp bảo vệ, cũng như “rủi ro đáng kể của việc thao túng” về bản chất đang cản trở sự chấp thuận của Bitcoin ETF. Ông cho rằng mục tiêu chính của H.R. 922 là để xác định các phương pháp giải quyết các vấn đề thuộc loại này, nó có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc phê duyệt Bitcoin ETF.

Tất nhiên, cũng rất quan trọng để lưu ý rằng có một chặng đường dài để các dự luật này trở thành luật thi hành. Đầu tiên, nó sẽ phải thông qua các hành động của tiểu ban và được Hạ viện thông qua. Sau đó, nó sẽ cần phải đi qua Thượng viện, và sau đó được Tổng thống ký.

Theo Bitcoinist

Có thể bạn sẽ cần:

8 dự đoán mới nhất của các chuyên về Bitcoin

Top 5 đồng tiền ảo lừa đảo (Scam) nên tránh xa

Khi nào thì Bitcoin bước lên đỉnh vinh quang một lần nữa?

Quốc hội Hoa Kỳ giới thiệu hai dự luật tiền mã hóa mới

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đang khám phá các quy định blockchain mới. Quốc hội Hoa Kỳ vừa giới thiệu hai dự luật tiền mã hóa mới nhằm giải quyết thao túng giá và thúc đẩy lợi thế cạnh tranh của đất nước trong ngành công nghiệp mới.

Dự luật H.R. 922 – giải quyết thao túng giá

Đại diện Darren Soto và Warren Davidson đã giới thiệu hai dự luật mới liên quan đến blockchain vào ngày 30 tháng 1.

Luật đầu tiên có tên H.R. 922 – Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng tiền ảo năm 2020, nhằm giải quyết vấn đề thao túng giá.

Theo tài liệu, Chủ tịch Ủy ban giao dịch hàng hóa kì hạn (CFTC) được yêu cầu sẽ phải nộp một báo cáo, trong đó nêu chi tiết về khả năng thao túng giá tiền mã hóa, bao gồm các phương pháp, các lớp nhạy cảm, ảnh hưởng và gây hại cho nhà đầu tư, v.v.

Hơn nữa, tài liệu này cũng đưa ra một định nghĩa cho thuật ngữ “tiền ảo” là một:

“Đại diện kỹ thuật số của giá trị không có trạng thái đấu thầu hợp pháp và có chức năng như một phương tiện trao đổi, một đơn vị tài khoản hoặc một kho lưu trữ giá trị”.

Dự luật H.R. 923 – tăng khả năng cạnh tranh

Một dự luật khác có tên là H.R 923 – Đạo luật cạnh tranh thị trường tiền mã hóa và quy định của Hoa Kỳ năm 2020.

Nếu được thông qua, nó sẽ yêu cầu một báo cáo khác từ Chủ tịch CFTC, tham khảo ý kiến của người đứng đầu SEC, cũng như các cơ quan liên bang khác thấy cần thiết, nêu chi tiết các phương tiện để thúc đẩy tính cạnh tranh của quốc gia trong lĩnh vực này.

Báo cáo này sẽ bao gồm các nghiên cứu so sánh về luật pháp hiện tại của Hoa Kỳ và quốc tế, đánh giá lợi ích của tiền ảo, cũng như công nghệ blockchain đối với thị trường hàng hóa Hoa Kỳ, các đề xuất lập pháp, khuyến nghị, v.v.

H.R. 923 cũng yêu cầu các cơ quan quản lý đề xuất một cấu trúc điều tiết mới cho các sàn giao dịch tiền mã hóa, bao gồm bảo vệ người tiêu dùng, cấp phép liên bang và giám sát thị trường.

Liên tục lập pháp

Điều đáng chú ý là hai Dự luật nói trên xuất hiện sau khi Đạo luật phân loại token được đưa ra. Như Bitcoinist đã báo cáo, dự luật đề xuất rằng tiền mã hóa nên được miễn phân loại là chứng khoán và do đó, luật chứng khoán sẽ không còn áp dụng cho chúng khi dự án của chúng trở thành mạng lưới hoạt động đầy đủ.

Định nghĩa của Dự luật H.R. 922 đối với các loại tiền ảo theo sát với đề xuất trong Đạo luật phân loại token, nó có thể chỉ ra một nỗ lực tiềm năng thay mặt Quốc hội xác định định nghĩa cho thuật ngữ cho các quy định trong tương lai.

Vào cuối năm 2020, Chủ tịch của SEC, Jay Clayton, nói rằng việc thiếu các biện pháp bảo vệ, cũng như “rủi ro đáng kể của việc thao túng” về bản chất đang cản trở sự chấp thuận của Bitcoin ETF. Ông cho rằng mục tiêu chính của H.R. 922 là để xác định các phương pháp giải quyết các vấn đề thuộc loại này, nó có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc phê duyệt Bitcoin ETF.

Tất nhiên, cũng rất quan trọng để lưu ý rằng có một chặng đường dài để các dự luật này trở thành luật thi hành. Đầu tiên, nó sẽ phải thông qua các hành động của tiểu ban và được Hạ viện thông qua. Sau đó, nó sẽ cần phải đi qua Thượng viện, và sau đó được Tổng thống ký.

Nexo

Vay Crypto chỉ từ 5,9% lãi suất hàng năm – bạn có thể sử dụng tiền một cách hiệu quả mà không cần bán coin. Kiếm tới 8% tiền lãi mỗi năm bằng stablecoin, USD, EUR & GBP với mức bảo hiểm lên tới 100 triệu. Nào, hãy bắt đầu ngay bây giờ! →

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Đầu tư tiền vào đâu
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: