trạng thái VIP không còn có sẵn cho các thương nhân ở các nước quy định

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Danh sách các mã trạng thái HTML thường gặp

Mã trạng thái HTML giống như một ghi chú ngắn từ máy chủ web hiển thị ở đầu trang web. Nó thực sự không phải là một phần của trang web. Thay vào đó nó là thông báo từ máy chủ giúp bạn biết mọi thứ diễn ra như thế nào trong quá trình thực hiện việc truy vấn dữ liệu. Bạn sẽ nhận được các thông báo này khi trình duyệt web tương tác với máy chủ. Nếu bạn là chủ sở hữu website hoặc là một nhà phát triển web, các mã trạng thái HTTP rất quan trọng. Bởi vì các mã trạng thái HTTP có thể giúp bạn chẩn đoán chính xác và xử lý lỗi cấu hình trang web.

Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu các mã trạng thái phổ biến cũng như giải thích ý nghĩa của các mã này.

Mỗi khi bạn nhấp vào một liên kết hoặc nhập URL vào thanh địa chỉ của trình duyệt và nhấn Enter, trình duyệt của bạn sẽ gửi một truy vấn đến máy chủ. Máy chủ web tiếp nhận và xử lý truy vấn, sau đó sau đó gửi lại các tài nguyên phù hợp cùng với một HTTP header.

Mã trạng thái HTML được gửi đến trình duyệt của bạn trong phần HTML header. Mặc dù mã trạng thái HTML được trả về mỗi khi trình duyệt của bạn yêu cầu một trang web hoặc tài nguyên, hầu hết phần lớn thời gian bạn không nhìn thấy chúng. Nhưng nếu xảy ra lỗi bạn sẽ có thể nhìn thấy mã trạng thái HTTP hiển thị trong trình duyệt của mình. Nó là cách mà máy chủ muốn nói có gì đó không đúng, và đây là mã để giải thích cho lỗi đã xảy ra.

Nếu bạn muốn nhìn thấy các mã trạng thái mà bình thường trình duyệt không hiển thị cho bạn, có một số công cụ có thể giúp bạn thực hiện việc này một cách dễ dàng. Các tiện ích mở rộng sẵn có trên Chrome, FireFox và các công cụ tìm nạp trên nền web như Web Sniffer.

Để xem mã trạng thái HTML với một trong các công cụ này, hãy tìm đến dòng xuất hiện ở đầu báo cáo có nội dung: “Status: HTTP/1.1” theo sau là mã trạng thái được trả về.

Các lớp mã trạng thái HTML

Danh sách các mã trạng thái được chia thành 5 lớp:

 • 1xx: Mã thông tin cho biết rằng yêu cầu do trình duyệt khởi tạo đang tiếp tục.
 • 2xx: Mã được trả về khi yêu cầu của trình duyệt được máy chủ tiếp nhận, hiểu và xử lý thành công.
 • 3xx: Mã chuyển hướng được trả về khi một tài nguyên mới đã được thay thế cho tài nguyên được yêu cầu.
 • 4xx: Mã lỗi của trình máy khách cho biết có vấn đề với yêu cầu.
 • 5xx: Mã lỗi của máy chủ cho biết yêu cầu đã được chấp nhận nhưng lỗi trên máy chủ đã ngăn không cho thực hiện yêu cầu của trình duyệt.

Trong mỗi lớp, một loạt các mã máy chủ đã tồn tại và được máy chủ trả về. Mỗi mã có một ý nghĩa duy nhất.

Danh sách mã trạng thái HTML

Có hơn 40 mã trạng thái máy chủ khác nhau. Tuy nhiên những mã trạng thái bạn thường gặp sẽ ít hơn con số 40. Nếu bạn đang điều hành một trang web, hãy xử lý tốt các mã này và bạn sẽ hiểu ý nghĩa cũng như cách sửa các lỗi này. Hãy kiểm tra danh sách các mã trạng thái HTML bên dưới:

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Mã trạng thái 200

Mã 200 cho biết rằng mọi thứ đều ổn.

Mã trạng thái 300

 • 301: “Tài nguyên yêu cầu đã bị di chuyển vô thời hạn”. Mã này được trả về khi một trang web hoặc tài nguyên đã được thay thế vĩnh viễn bằng một tài nguyên khác. Nó được dùng để chuyển hướng URL vĩnh viễn.
 • 302: “Tài nguyên yêu cầu đã bị di chuyển, nhưng được tìm thấy”. Nó được dùng để chuyển hướng URL tạm thời.
 • 304: “Tài nguyên yêu cầu đã không được chỉnh sửa kể từ lần cuối bạn truy cập nó”. Mã này nói với trình duyệt web rằng tài nguyên được lưu trữ trong bộ nhớ đệm đã không thay đổi. Nó được sử dụng để tăng tốc độ phân phối trang web bằng cách sử dụng lại các tài nguyên đã tải xuống trước đó.

Mã trạng thái 400

 • 401 Unauthorized: Được trả về bởi máy chủ khi tài nguyên đích thiếu xác thực hợp lệ.
 • 403 Forbidden: Truy cập vào tài nguyên không cho phép. Mã này được trả về khi một người cố truy cập vào tài nguyên không được cấp phép. Ví dụ: Cố xem mật khẩu bảo vệ nội dung nhưng không đăng nhập có thể sinh ra lỗi 403.
 • 404 Not Found: Tài nguyên yêu cầu không tìm thấy. Đây là mã trạng thái phổ biến nhất. Mã này có nghĩa là tài nguyên yêu cầu không tồn tại và máy chủ không biết cho dù nó có tồn tại đi nữa.
 • 405 Method Not Allowed: Mã này được sinh ra khi máy chủ không hỗ trợ tài nguyên được yêu cầu.
 • 406 Not acceptable response: Khi trình duyệt web gửi yêu cầu để lấy thông tin từ máy chủ, tài nguyên được yêu cầu có thể không tạo nội dung được Accept headers chấp nhận.
 • 408 Request Timeout: Mã này được sinh ra khi máy chủ hết thời gian chờ để hoàn thành yêu cầu từ trình duyệt. Nói cách khác, mắt chủ không được đầy đủ yêu cầu được gửi từ trình duyệt. Nguyên nhân có thể là do tắt nghẽn mạng dẫn đến mất gói dữ liệu giữa trình duyệt và máy chủ.
 • 410 Gone: Tài nguyên được yêu cầu không còn và sẽ không có lại. Lỗi này tương tự với lỗi 404 Not Found.
 • 420 Too many requests: Mã trạng thái này được máy chủ sinh ra khi người dùng gửi quá nhiều yêu cầu trong một khoảng thời gian nhất định. Đôi khi điều này xảy ra từ các con bọ hoặc tập lệnh cố thử thay đổi URL đăng nhập WordPress.
 • 499 Client closed request: Lỗi này được trả về bởi NGINX khi máy khách đóng yêu cầu trong khi NGINX vẫn xử lý nó.

Mã trạng thái 500

 • 500 Internal Server Error: Đây là một lỗi chung chung trên máy chủ khi yêu cầu không được hoàn thành. Nó chỉ đơn giản là lỗi nội bộ trên máy chủ vì tài nguyên yêu cầu không được cung cấp. Nguyên nhân gây ra lỗi có thể là do một plugin nào đó của bên thứ 3, lỗi PHP hoặc thậm chí là do không thể kết nối đến cơ sở dữ liệu được. Bạn có thể khắc phục lỗi này bằng cách đọc lại bài viết này.
 • 501 Not Implemented: Lỗi này cho biết máy chủ không hỗ trợ chức năng cần thiết để thực hiện yêu cầu. Lỗi này hầu như luôn xảy ra trên máy chủ và chỉ được khắc phục bởi chính nhà cung cấp dịch vụ hosting.
 • 502 Bad Gateway: Ý nghĩa thật sự của mã lỗi này là máy chủ nhận được một yêu cầu không hợp lệ máy chủ khác. Đôi khi một truy vấn sẽ cần rất nhiều thời gian, do đó nó bị hủy bởi máy chủ dẫn đến việc kết nối đến cơ sở dữ liệu bị gián đoạn. Để khắc phục lỗi này bạn có thể đọc lại bài viết Hướng dẫn khắc phục lỗi Bad Gateway.
 • 503 Service Unavailable: Đây chỉ là trạng thái lỗi tạm thời do máy chủ bị quá tải hoặc bảo trì do đó không xử lý được các truy vấn.
 • 504 Gateway Timeout: Máy chủ hoạt động như một Gateway, hết thời gian chờ để thực hiện các truy vấn. Lỗi này được trả về khi có 02 máy chủ tham gia xử lý một yêu cầu và máy chủ đầu tiên hết thời gian chờ phản hồi của máy chủ thứ 2. Tôi đã có một bài viết chia sẻ cách khắc phục lỗi này, bạn có thể xem lại tại đây.

Tìm hiểu thêm về mã trạng thái HTML

Ở trên tôi chỉ chia sẻ các mã trạng thái HTML thường gặp. Tuy nhiên thực tế có rất nhiều mã trạng thái mà tôi không đề cập vì nó ít gặp. Nếu bạn biết tiếng Anh và muốn tìm hiểu thêm bạn có thể truy cập vào bài viết này trên Wikipedia.

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, đừng quên Like và Share.

Hẹn gặp lại bạn trong bài viết tiếp theo./.

Nút trạng thái riêng tư hai trạng thái cho văn phòng hoặc gia đình hình tròn 10 cm

Mô tả

#Nút trạng thái riêng tư hai trạng thái cho văn phòng hoặc gia đình hình tròn 10 cm

Thật dễ dàng để chuyển đổi giữa VACANT ( Phòng trống) và OCCUPIED ( Phòng bận), nhưng trạng thái vẫn giữ nguyên, trừ khi bạn thay đổi bằng tay, vì logo có một nam châm nhỏ bên trong để giữ nguyên vị trí VACANT hoặc OCCUPIED. Là một trong những phụ kiện dành cho mẫu biển trượt ngang phổ biến cho mọi văn phòng, công sở, phòng họp….
Lý tưởng cho phòng họp, phòng giám đốc, nhà hàng hoặc bất kỳ phòng nào cần sự riêng tư Các chữ in đậm, xanh lá cây và đỏ với nền rõ ràng, phía sau có băng keo 3M kết dính hai mặt mạnh mẽ. Dễ dàng lắp đặt, không để lại dấu vết sau khi gỡ bỏ Cho dù phòng của bạn đang trống hoặc bận, bạn có thể thông báo cho văn phòng hoặc nhà của bạn.

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 0.07 kg
Kích thước 10 × 10 × 1 cm

GIAO NHẬN VÀ THANH TOÁN

 • Hình thức giao nhận
 • Chuyển phát nhanh nội địa ( Thông qua Viettel Post – quý khách xin vui lòng yêu cầu mã vận đơn từ chúng tôi sau đó truy cập Viettel Post để tra cứu hành trình vận đơn đang được chuyển đến cho quý khách). Với đơn hàng yêu cầu phát gấp, hãy để lại lưu ý khi đặt hàng.
 • Ship Cod ( Cash On Delivery) – giao hàng thu tiền ( Hệ thống shipper của chúng tôi sẽ làm nhiệm vụ giao hàng cho quý khách, để nhận được hàng nhanh chóng xin vui lòng yêu cầu số điện thoại của người giao hàng và vui lòng nghe điện thoại khi nhân viên giao tới, Hãy kiểm tra trên bill hoặc từ chúng tôi để biết rằng bạn được free ship hay có tính phí trên sản phẩm.
 • Chuyển phát nhanh quốc tế ( Đối với các đơn hàng yêu cầu đặc biệt )
 • Dịch vụ giao nhận bên thứ ba ( Đối với các đơn hàng yêu cầu đặc biệt )

Đặt hàng

 • Đặt hàng trực tiếp qua website ( Luôn nhớ rằng bạn hoàn toàn có thể mua bất kỳ sản phẩm nào chỉ bằng việc thêm sản phẩm đó vào giỏ hàng, trực tiếp từ website Biển hiệu văn phòng này hãy làm theo hướng dẫn mua hàng trực tuyến và cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác từ bạn, nhân viên hỗ trợ của chúng tôi sẽ liên lạc và thực hiện đơn hàng của bạn )
 • Đặt hàng qua trao đổi tin nhắn ( Ở mỗi trang sản phẩm, liên hệ, ở cuối cùng của trang web luôn có sẵn công cụ chat trực tiếp qua zalo, facebook Biển hiệu văn phòng và số điện thoại hỗ trợ 0971 474 333, email chúng tôi tới [email protected] Vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào để có được sản phẩm nhanh chóng và thuận tiện )

Thanh toán

 • Thanh toán qua trả tiền mặt khi nhận hàng ( Hãy nhận sản phẩm của bạn và thanh toán với nhân viên giao hàng, chúng tôi tin rằng bạn sẽ ưng ý với sản phẩm của mình bởi chúng tôi luôn tạo ra các sản phẩm tốt nhất để tự tin rằng khách hàng chỉ phải thanh toán khi đã nhận được hàng và thực sự hài lòng về sản phẩm, gần như 100% các sản phẩm mà chúng tôi gửi đi đều có phản ứng tích cực và không phải hoàn trả, trong trường hợp sản phẩm bị hỏng, gẫy vỡ do quá trình vận chuyển – quý khách sẽ được đổi sản phẩm mới mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác)
 • Thanh toán qua chuyển khoản ( Điều này thường xẩy ra với các đơn hàng giá trị thấp, hoặc các đơn hàng có giá trị lớn cần phải tạm ứng để sản xuất. Hãy liên hệ với chúng tôi để có thông tin về hợp đồng của bạn. Nếu bạn là một khách lẻ, hãy thanh toán với chúng tôi theo tài khoản dưới đây

Thanh toán trực tiếp qua Chuyển Khoản
Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng ID Đơn hàng của bạn như một phần để tham khảo khi thanh toán. Đơn hàng của bạn sẽ không được vận chuyển cho tới khi tiền được gửi vào tài khoản của chúng tôi.
Chi tiết Tài Khoản
TÊN TÀI KHOẢN/ACOUNT NAME: NGUYỄN VĂN VINH:

  • NGÂN HÀNG/BANK:VietComBank
  • SỐ TÀI KHOẢN/ACCOUNT NUMBER:0491000409848
  • CHI NHÁNH/IBAN:Thăng Long

   Thanh toán ngay

  Hoặc thanh toán qua ví điện tử của bạn

  Số tiền: Giá bán niêm yết (chưa thuế GTGT VAT) x số lượng.

  Tài khoản thanh toán nganluong.vn: [email protected]
  Thanh toán ngay

  • Bảo vệ người mua hàng trên trang web này !

  Nếu bạn không nhận được hàng hóa – chúng tôi hoàn lại đầy đủ khoản tiền!
  Hàng hóa không như mô tả – hoàn lại tiền!

  • Giao dịch bảo đảm Ngân Lượng, Bảo Kim
  • Nếu không có sự đồng ý của bạn, Bên thứ ba sẽ không chuyển tiền của bạn gửi đến cho người bán.

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Biển hiệu văn phòng – Chính sách đổi trả, hoàn tiền

Nhiệm vụ của Biển hiệu văn phòng là cung cấp cho mọi khách hàng các bảng hiệu văn phòng chất lượng cao nhất và bảng tên in đầy đủ màu sắc cho doanh nghiệp, dùng cho môi trường chuyên nghiệp hoặc lối vào của họ. Vì lý do đó, mỗi sản phẩm bảng hiệu chúng tôi cung cấp được sản xuất với yêu cầu có được từ sự hài lòng của bạn.

Trước khi một biển hiệu rời khỏi cơ sở của chúng tôi, nó được kiểm tra cẩn thận bởi nhân viên kiểm soát chất lượng của chúng tôi để đảm bảo rằng sản phẩm không có bất kỳ khiếm khuyết nào về vật liệu hoặc tay nghề, hoặc trong quá trình lắp ráp. Trong trường hợp hiếm hoi mà một biển hiệu văn phòng xuất hiện với khiếm khuyết hoặc hư hỏng, vui lòng thông báo cho nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi bằng cách gửi email tới [email protected] hoặc gọi hay nhắn zalo cho chúng tôi theo số 0971 474 333 trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được đơn đặt hàng nếu bạn muốn thay thế hoặc được hoàn trả cho một biển hiệu bị hư hỏng.

Nếu bạn nhận được một biển hiệu văn phòng tùy chỉnh bị hỏng hoặc bị lỗi, Công ty Biển hiệu văn phòng sẽ sao chép lại như đã đặt hàng ban đầu và giao hàng miễn phí. Nếu bạn muốn nhận được tiền hoàn lại, chúng tôi cũng sẽ tôn trọng miễn là bạn thông báo cho chúng tôi trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua.

Nếu không có khiếm khuyết hoặc thiệt hại, xin lưu ý: hoàn lại tiền và trao đổi cho các sản phẩm tùy chỉnh sẽ không được cung cấp / Sản phẩm linh kiện đi kèm (những sản phẩm không yêu cầu chế tạo tùy chỉnh, ví dụ như chân biển, trụ inox, v.v.), có thể được trả lại trong vòng 30 ngày của ngày mua nếu chúng không được sử dụng / không được lưu trữ, tuy nhiên chúng sẽ phải chịu phí hoàn kho 25%.

Xin lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào được tạo ra bởi khách hàng. Biển hiệu văn phòng , bảng tên, bảng mica và bất kỳ sản phẩm nào khác được đặt hàng trên bienhieuvanphong.com đã được gửi với lỗi do khách hàng không được hoàn tiền, trả lại hoặc thay thế. Do mong muốn gửi đơn đặt hàng trong vòng quay 1-3 ngày, chúng tôi bắt đầu quá trình sản xuất ngay sau khi đơn hàng đặt hàng. Nếu đơn đặt hàng của bạn đã đi vào sản xuất, chúng tôi không thể hoàn trả hoặc thay đổi đơn hàng mà không tính phí. Đơn đặt hàng bị hủy phải được hủy trước khi sản xuất và vận chuyển. Vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay nếu cần thay đổi để đặt hàng.

Các lô hàng bị từ chối hoặc không gửi được sẽ phải chịu thêm chi phí chuyển phát, vì Công ty Biển hiệu văn phòng cũng được tính phí CPN cho các lô hàng được gửi trở lại vị trí của chúng tôi. Xem phần Hỗ trợ giao hàng toàn quốc để biết thêm thông tin liên quan đến đơn hàng bị hủy hoặc đơn đặt hàng được trả lại cho Công ty Biển hiệu văn phòng.

Công ty Biển hiệu văn phòng không cung cấp bảo hành cho các sản phẩm của chúng tôi, trừ khi có quy định khác trong danh sách sản phẩm. Chúng tôi chịu trách nhiệm chất lượng của mọi biển hiệu chúng tôi cung cấp – từ bảng tên cửa tùy chỉnh, đến chữ thiết kế theo yêu cầu do chúng tôi sản xuất – nhưng là một công ty thương mại điện tử, chúng tôi không cung cấp bảo hành cho các sản phẩm chúng tôi bán. Các biển hiệu có thể bị lão hóa dựa trên các yếu tố môi trường như mặt trời, thời tiết và vị trí với đại dương, nhưng cũng do sự tương tác và lạm dụng của con người. Vì chúng tôi bán nhiều loại sản phẩm như vậy cho nhiều địa điểm khác nhau, nên một kích thước phù hợp với tất cả các dịch vụ bảo hành cho các sản phẩm của chúng tôi là gần như không thể. Điều đó là vì, chúng tôi chịu trách nhiệm chất lượng của các biển hiệu chúng tôi thực hiện và chất lượng dịch vụ chúng tôi cung cấp. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về bất kỳ sản phẩm bất kỳ nào của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected] hoặc bằng cách gọi 0971 474 333 để một trong những đại diện chăm sóc khách hàng của chúng tôi có thể trả lời những điều khiến bạn đang lo lắng.

Không có những khách hàng tuyệt vời như bạn, chúng tôi sẽ không thể hoạt động như một doanh nghiệp. Cảm ơn tất cả mọi người đã tiếp tục tin tưởng Công ty Biển hiệu Văn phòng để làm đẹp văn phòng, tòa nhà và nhà của bạn bằng bảng hiệu của chúng tôi cung cấp. Chúng tôi chân thành đánh giá cao bạn và doanh nghiệp của bạn và mong được phục vụ bạn ngay bây giờ và trong tương lai!

Trả lại sản phẩm và yêu cầu chung có thể được gửi đến:

Công ty TNHH Biển Hiệu Văn Phòng
Văn Phòng: Số 162 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội
Nhà Máy sản xuất: 10 K2 Khu tập thể Tổng Cục II, Bộ Quốc Phòng, Kim Chung, Hoài Đức Hà Nội

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Đầu tư tiền vào đâu
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: